سامانه خدمات مهندسیسامانه خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی استان تهران جهت مهندسین حقیقی و حقوقی برای ورود به کارتابل و مشاهده رتبه بندی ، ظرفیت مهندس

 

ارائه خدمات مهندسی طراحی ، نظارت و اجرا

خدمات مهندسی سایت به شرح زیر می باشد:

۱- انجام خدمات طراحی و نظارت برای اخذ پروانه ساخت

۲- تعرفه خدمات طراحی و نظارت ساختمان

۳- معرفی مهندس مجری ذیصلاح

۴- اجرای مراحل مختلف ساختمان اعم از بخش ابنیه و تاسیسات بصورت پیمان مدیریت

۵- طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی ساختمان

۶- مقاومسازی سازه های ناپایدار