فرم گزارش خام نظارتفرم گزارش خام نظارت مهندسین عمران، معماری، برق و مکانیک.

 

 

پس از تنظیم تکمیل فرم زیر باید نسبت به ثبت آن در یکی از دفاتر خدمات الکترونیک شهر اقدام نمایید.

دانلود فرم گزارش خام نظارت در قالب فایل اکسل