آموزش نرم افزار DIALuxسرفصل های دوره آموزش نرم افزار DIALux (محاسبه روشنائی)

Ähnliches Foto

  • آشنایی با محیط نرم افزار
  • ایجاد فضای داخلی برای اجرای نور پردازی
  • وارد کردن تجهیزات وObject های مورد نیاز در فضای مربوطه
  • افزودن متریال به المانهای فضای ایجاد شده و Object های جانمایی شده
  • نصب Plugin چراغها در نرم افزار
  • جانمایی چراغها در فضای ایجاد شده
  • خروجی D3 ، خروجی محاسباتی و اجرایی
  • مدیریت نور در فضاهای داخلی
  • ایجاد فضای بیرونی برای اجرای نور پردازی
  • تهیه گزارشات محاسباتی و تکمیلی از پروژه

مدت دوره آموزش(DIALux)  : ۱۰ ساعت
هزینه دوره: ۵۰۰.۰۰۰ تومان
محل آموزشگاه : میدان انقلاب

برای ثبت نام کلیلک کنید.