آموزش ۳D MAX و V-Rayآموزش ۳D MAX و V-Ray به مهندسین عمران برای طراحی سه بعدی و دکوراسیون داخلی
۱- مدلسازی در محیط Max به وسیله آبجکتهای هندسی
۱-۱- مدلسازی آبجکتهای ساده مانند Box-Plane و …
۱-۲- مدلسازی آبجکتهای آماده مانند در و راه پله و درخت و …
۲- آشنا شدن با ابزارهای Zoom و تنظیمات Viewport ها
۳- آشنایی با ابزارهای Toolbar اصلی
۳-۱- فرمانهای Move-Rotate-Scale
۳-۲- فرمانهای Snap-Mirror-Align-Array
۴- مدلسازی آبجکتهای ترکیبی با استفاده از فرمان Boolean و ProBoolean
۴-۱- مدلسازی یک نما با استفاده از فزمان Boolean
۵- استفاده از Modifier ها در مدلسازی
۵-۱- کار با Modifir های Twist – Lattice – FFD
۵-۲- کار با Modifer های Wave – Mesh Smooth – Slice
۶- آشنایی با ابزار ترسیم Line در Max
۶-۱- نحوه حجم دادن به خط
۶-۲- آشنایی با تنظیمات و پارامترهای Line در قسمت Modify
۷- آشنایی با ابزار Extrude برای حجم دادن Line ها
۷-۱- ترسیم یک پلان با استفاده از Line ها و حجم دادن با استفاده از Extrude
۸- نحوه انتقال یک فایل Cad دو بعدی به Max
۸-۱- نحوه لایه بندی نقشه در Cad و تنظیمات Import در Max
۸-۲- مدل کردن یک ساختمان ۶ طبقه با استفاده از نقشه Cad
۹- آشنایی با Edit Poly
۹-۱- نحوه Poly کردن
۹-۲- آشنایی با فرمانهای موجود در قسمت Modify در Poly ها
۱۰- آشنایی با Material در محیط Standard
۱۰-۱- آشنایی با Diffuse و Opacity و Specular در محیط متریال Standard
۱۰-۲- آشنایی با نحوه Map وعکس دادن به یک متریال در محیط متریال Standard
۱۱- آشنایی با نورپردازی در محیط Standard
۱۱-۱- آشنایی با نورهای مستقیم Omini-Spot Light-Direct Light
۱۱-۲- آشنایی با نور غیر مستقیم Sky Light
۱۲- آشنایی با دوربین Standard
۱۲-۱- آشنایی با تنظیمات و نحوه کارگذاری دوربین Standard
۱۲-۲- قراردادن دوربین در یک فضای معماری
۱۳- آشنایی با انیمیش سازی و حرکت دوربین در فضا
۱۳-۱- نحوه حرکت دادن اجسام در محیط Max
۱۳-۲- نحوه تغییر دادن پارامترهای Modifire ها در محیط انیمیشن برای اجسام
۱۴- آشنایی با تنظیمات و فعال کردن V-ray
۱۵- آشنایی با تنظیمات پنجره Render Setup
۱۵-۱- آشنایی با تنظیمات پنجره Global Illumination
۱۵-۲- آشنایی با تنظیمات پنجره Irradiance map
۱۶- تنظیمات Material در محیط Vray
۱۶-۱- نحوه فعال کردن متریال Vray
۱۶-۲- تنظیمات Reflection برای متریال Vray
۱۷- انجام کامل یک پروژه داخلی
۱۷-۱- مدلسازی فضای داخلی با استفاده از Cad دو بعدی و انتقال به Max
۱۷-۲- ساخت متریالهای مناسب برای فضای داخلی
۱۸- انجام نورپردازی و متریال دادن و رندر شب از یک نمای ساختمان
۱۸-۱- ساخت متریال های مختلف برای نمای ساختمان از قبیل سنگ و شیشه و آجر و کامپوزیت و …
۱۸-۲- نورپردازی روز نمای ساختمان بر اساس نورخورشید

مدت دوره آموزش(۳D Max & V-ray)  : ۲۰ ساعت
هزینه دوره: ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
محل آموزشگاه : میدان انقلاب

برای ثبت نام کلیلک کنید.

Bildergebnis für ‫نرم افزار 3d max‬‎