آموزش Etabs و Safeمعرفی دوره آموزش آموزش Etabs و Safe بصورت گام‌ به‌ گام 

سرفصل های دوره

:: سر فصل دوره آموزش محاسبات ساختمان با ETABS & SAFE با آنالیز دینامیکی:
– مقدمه و تعاریف
– منابع و مراجع مورد استفاده د ر طول دوره
– تعریف پروژه و بررسی آن
– انتخاب سیستم سازه ای و پلان های تیرریزی مناسب
– مدل سازی کامپیوتری مدل ریاضی سازه
– اصلاحات و جزئیات مدل سازی
– تعریف ویژگی های مورد نیاز در تحلیل و طراحی
– اختصاص ویژگی های مورد نظر به سازه
– بارگذاری
– تنظیمات بارهای مربوطه و تحلیل
– طراحی اولیه اعضا سیستم (قاب – بادبند – دیواربرشی)
– کنترل منظمی ها – پیچش ها – ضریب نا معینی و اصلاح مدل در صورت نیاز
– تعریف حالتهای طیف پاسخ و اصلاح مقادیر طیف پاسخ
– کنترل زمان تناوب و جابجایی های سیستم طبقات Drift , …
– کنترل های آئین نامه طراحی و لرزه ای مانند : زلزله تشدید یافته (۵۰-۲۵)
– طراحی کلی مدل و جمع بندی
– طراحی فونداسیون و کنترل ها
– تهیه دفترچه محاسبات

مدت دوره آموزش(ETABS & SAFE)  : ۲۰ ساعت
هزینه دوره: ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
محل آموزشگاه : میدان انقلاب

برای ثبت نام کلیلک کنید.