ایمنی HSEHSE مخفف Health Saftey Environment و به معنای تامین ایمنی و بهداشت محیط کار می باشد. HSE دانشی است که ما را در برابر ریسک هایی که در محیط کار وجود دارند و هر لحظه ممکن است خطر آفرین باشند و فاجعه ای را به بار آورند محافظت می نماید و در تمامی مشاغل نسبت به خطرات موجود کم یا زیاد می باشد لذا می بایست این خطرات را در هر سطحی که مشاهده می شود را با اولویت بندی زیر کنترل نمود.

 

۱- برطرف کردن خطرات موجود در محیط  کار

۲- جایگزین کردن مخاطرات

۳- محدود کردن مخاطرات

۴- انجام اقدامات مهندسی

۵- انجام اقدامات مدیریتی

۶- استفاده از تجهزات حفاظت فردی

 

درخواست مهندس HSE یا همان افسر ایمنی

درصورت نیاز به کارشناس HSE میتوانید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

شماره تماس: ۰۹۱۲۷۲۸۱۶۸۲

 

از آنجائیکه بحث در مورد HSE بسیار گسترده و وسیع می باشد در ادامه مطالب و نکات مهم در این مورد قرار گرفته تا با رعایت اصول ایمنی در حوزه های مختلف کاری شاهد به حداقل رساندن حوادث ناگوار باشیم.

 

مطالب و نکات مهم:

 

۱- برنامه های الزامی وزارت کار

۲- تجهیزات حفاظت فردی

۳- جعبه کمک های اولیه

۴- حمل و نقل، جابجایی و انبار کردن مصالح

۵- عوامل زیان اور

۶- مراحل بررسی حوادث ناشی از کار

۷- نرده پوشش راه دسترسی

۸- ضوابط داربست و نردبان

۹- ضوابط کار در ارتفاع

۱۰- ضوابط تخریب

۱۱- ضوابط گود برداری

 

در پایان بعد از انجام ایمن سازی بنا به درخواست کارفرما گواهی تایید استحکام بنا به کارفرما اعطا خواهد شد.

 

 

دیگر عناوین مهم سایت:

استحکام بنا ،مجری ذیصلاح ، اظهارنامه مالیاتی ، مقاوم سازی ، پایدار سازی گود ، همکاری با شرکت ها ، طراحی و نظارت ، سایت دوم