درخواست انجام تکالیف مالیاتیجهت درخواست انجام تکالیف مالیاتی خود (ثبت اظهارنامه مالیاتی ، معاملات فصلی ، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده) فایل را از لینک زیر دانلود نمائید و پس از خارج کردن آن از حالت فشرده نسبت به تکمیل اطلاعات خواسته شده و ارسال آن اقدام نمائید.

گام اول: دانلود و تکمیل فرم Excel 

 

گام دوم: تکمیل فرم زیر

فرم درخواست انجام تکالیف مالیاتی اشخاص حقیقی

  • مثال : ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹
  • انواع فایل های مجاز : rar.

 

 

دیگر عناوین مهم سایت:

استحکام بنا ،مجری ذیصلاح ، مقاوم سازی ، پایدار سازی گود ، ایمنی HSE ، همکاری با شرکت ها ، طراحی و نظارت ، سایت دوم