فهرست بهای راه و باندفهرست بنای راه، راهداری، راه آهن و باند فرودگاه در واقع فهرستی از بهای احجام مصالح و یا کارهای انجام شده توسط پیمانکار پروژه می باشد که محاسبه کل مبلغ فهرست بها از ضرب احجام مصالح و یا خدمات صورت گرفته در قیمت تعیین شده از طرف سازمان برنامه و بودجه در سال مربوطه بدست می آید.

مبلغ هر آیتم فهرست بها = احجام مصالح و یا خدمات صورت گرفته * قیمت تعیین شده از طرف سازمان برنامه و بودجه

دانلود فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۹۹

دانلود فهرست بهای  راهداری سال ۹۹

دانلود فهرست بهای نگهداری ، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال ۹۹

 

 

دیگر عناوین مهم سایت:

استحکام بنا ،مجری ذیصلاح ، اظهارنامه مالیاتی ، مقاوم سازی ، پایدار سازی گود ، ایمنی HSE ، همکاری با شرکت ها ، طراحی و نظارت ، سایت دوم