مجری ذیصلاحبا توجه به نوع درخواست خود یکی از موارد زیر که امور مربوط به مجری ذیصلاح میباشند را انتخاب نمایید:

 

۱- درخواست مجری ذیصلاح از طریق مالک برای ساختمان

۲- همکاری بعنوان مجری ذیصلاح توسط مهندسین دارای پروانه اجرا

معرفی مجری ذیصلاح و ثبت نام مهندسین دارای صلاحیت اجرا

روش ثبت مجری ذیصلاح (سازنده) بصورت گام به گام:

۱- در ابتدا وارد سامانه سازندگان به آدرس ۹۱.۹۸.۳۱.۱۵۰:۸۰۸۹ شوید و با تکمیل فرم مربوطه درخواست خود را ثبت نمائید.

۲- پس از ثبت درخواست، سامانه سازندگان فرمی برای شما صادر مینماید که می بایست نسبت به انجام گواهی امضا اقدام نمائید.

۳- با در دست داشتن کد رهگیری ارسال شده مجددا وارد سامانه شوید و از قسمت پیگیری فرم گواهی امضا شده را آپلود نمائید.

۴- با نام کاربری و کلمه عبور ارسال شده وارد سامانه شوید و نسبت به معرفی مجری خود اقدام نمائید.

۵- مجری می بایست نسبت به تائید کار ارجاع شده اقدام نماید.

۶- در این مرحله ظرفیت مهندس از سوی سازمان نظام مهندسی، مورد بررسی قرار میگیرد.

۷- پس از تائید مرحله قبل، طرفین می بایست نسبت به مهر و امضای مدارک و آپلود آنها  اقدام نماید.

 

دیگر عناوین مهم سایت:

استحکام بنا  ، اظهارنامه مالیاتی ، مقاوم سازی ، پایدار سازی گود ، ایمنی HSE ، همکاری با شرکت ها ، طراحی و نظارت ، سایت دوم