مشاوره مالیاتیچنانچه نیاز به مشاوره و انجام خدمات مالیاتی در کلیه زمینه های کسب و کار بخصوص فعالیت های مهندسی دارید میتوانید با کارشناسان مالیاتی شرکت که تسلط کامل بر قوانین مالیاتی کشور دارند مشاوره نموده تا در بررسی های مالیاتی گرفتار جریمه های مالیاتی نشوید.

خدمات حسابداری اموری است بر پایه اصولی که از فرآیند شناسایی ، اندازه ‌گیری ، ثبت و گزارش گیری از اطلاعات اقتصادی بمنظور اتخاذ تصمیم ‌گیری ‌های مهم در راستای پیشبرد اهداف مالی در شرکت ها ، سازمان ها و یا موسسات بهره می گیرد.
از این رو امور حسابداری به کلیه خدماتی گفته می شود که بمنظور  پیشبرد اهداف مالی در شرکت ها ، سازمان ها و یا موسسات ارائه می گردد. این خدمات شامل مواردی از قبیل بهبود فرآیند حسابداری کارخانه ها ، فروشگاه ها ، شرکت ها و موسسات مختلف ، راه اندازی سیستم های حسابداری تخصصی ، انواع آموزش های حسابداری نظیر برگزاری دوره های آموزشی میشود.

خدمات مالی و مالیاتی :

۱- تنظیم دفاتر مالیاتی (دفتر کل ، دفتر روزنامه ، دفتر معین)

۲- تهیه اسناد و مدارک مالی بر اساس ضوابط مالیاتی

۲- تنظیم و ارسال اظهار نامه

۳- ثبت عوارض و مالیات ارزش افزوده

۴- ثبت معاملات فصلی

 

در ساعات اداری از طریق شماره های زیر تماس حاصل فرمائید.

۰۹۱۲۷۲۸۱۶۸۲ – ۰۲۱-۳۳۳۷۲۲۸۶

ساعات پاسخگویی: ۸صبح لغایت ۱۴

مشاوره مالیاتی

دیگر عناوین مهم سایت:

استحکام بنا ،مجری ذیصلاح ، اظهارنامه مالیاتی ، مقاوم سازی ، پایدار سازی گود ، ایمنی HSE ، همکاری با شرکت ها ، طراحی و نظارت ، سایت دوم