همکاری با شرکت هادرصورت تمایل به همکاری با شرکت ها و حقوقی کردن پروانه اعم از مشاور و مجری در صورت دارا بودن صلاحیت نظارت و طراحی و یا هر از یک از آنها در قسمت ثبت نام خدمات ویژه ثبت نام فرمائید.

http://www.momtaznews.com/wp-content/uploads/2012/07/estekhdam-tir9173.jpg

 

شرکت هایی که نیاز به همکاری مهندس دارای پروانه اشتغال می باشند:

۱- همکاری با شرکت مجری:
شرایط مورد نیاز:
۱-۱-رشته مورد نظر : هر یک از رشته های مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک
۲-۱-سابقه بیمه:  ۱ تا ۳ سال بیمه مرتبط با اجرا و فعالیت پیمانکاری با شرکت های پیمانکار

۱-۲-۱: پایه ۳ با یک سال بیمه

۲-۲-۱: پایه ۲ با دو سال بیمه

۳-۲-۱: پایه ۱ با سه سال بیمه

۳-۱- عنوان مهندس در شرکت:
مبلغ قرارداد برای یک سال :

 

۲- همکاری با شرکت مشاور:
شرایط مورد نیاز برای همکاری با شرکت ها:
۱-۱-رشته مورد نظر :
۲-۱- عنوان مهندس در شرکت:
مبلغ قرارداد برای یک سال :

 

نکات مهم در خصوص همکاری با شرکت ها:

مهندسین عزیز توجه نمائید قبل از انعقاد قرارداد با شرکت ها به نکات زیر توجه فرمائید :

۱- با شرکتی که طرف قرارداد در آن سمت مدیرعامل دارد همکاری نمائید.

۲- با شرکت های با سابقه همکاری نمائید.

۳- صرف مبالغ بالا برای همکاری تضمین سلامت قرارداد نیست بلکه در این مورد بیشتر حساس شوید.

۴- متاسفانه بعضی از شرکت ها بعد از تاسیس شرکت، آن را به فروش می رسانند و شما به دردسر خواهید افتاد.

تماس:
از طریق آیدی تلگرام       mohandesine7r_bot@

 

دیگر عناوین مهم سایت:

استحکام بنا ،مجری ذیصلاح ، اظهارنامه مالیاتی ، مقاوم سازی ، پایدار سازی گود ، ایمنی HSE ، طراحی و نظارت ، سایت دوم