پرداخت هزینه برگه تعهدلطفا نسبت به پرداخت هزینه برگه تعهد درخواستی اعلام شده از طریق درگاه زیر اقدام فرمائید تا نسبت به ارسال ب گه های تعهد اقدام گردد.

پرداخت هزینه برگه تعهد

هزینه برگه تعهد درخواستی خود را برابر مبلغ اعلام شده از طریق پشتیبان سایت را واریز بفرمائید.
  • لطفا مبلغ اعلام شده را برحسب تومان وارد نمائید
    لطفا برگه یا برگه های درخواستی را انتخاب نمائید.

 

دیگر عناوین مهم سایت:

استحکام بنا ،مجری ذیصلاح ، اظهارنامه مالیاتی ، مقاوم سازی ، پایدار سازی گود ، ایمنی HSE ، همکاری با شرکت ها ، طراحی و نظارت ، سایت دوم