فهرست بهای راه و باند

فهرست بنای راه، راهداری، راه آهن و باند فرودگاه در واقع فهرستی از بهای احجام مصالح و یا کارهای انجام شده توسط پیمانکار پروژه می باشد که محاسبه کل مبلغ فهرست بها از ضرب احجام مصالح و یا خدمات صورت گرفته در قیمت تعیین شده از طرف سازمان برنامه و بودجه در سال مربوطه بدست […]


ادامه مطلب + ارسال شده در تاریخ ۹۷/۰۴/۲۲ ساعت 18:59