صفحه نخستاین سایت جهت استفاده و همکاری با مهندسین رشته های عمران، معماری، برق، مکانیک، نقشه برداری و ترافیک طراحی گردیده است.

 

اهداف:

۱- هدف اصلی آن همکاری و تعامل با مهندسین این رشته ها می باشد

۲- همکاری با مهندسین در رابطه با فعالیت های طراحی، نظارت و اجرا

۳- مقاوم سازی و تائیدیه استحکام بنا