فرمها و برگه های تعهد برق

فرمها و برگه های تعهد برق را میتوانید از بخش پایین دانلود نمایید.   چک لیست و دفترچه راهنمای طراحی تاسیسات برقی ساختمان : چک لیست کنترل طراحی تاسیسات برقی ساختمان دفترچه راهنمای طراحی تاسیسات برقی   چک لیست نظارت تاسیسات برقی ساختمان : چک لیست نظارت برق   برگه های تعهد تاسیسات برقی ساختمان […]


ادامه مطلب + ارسال شده در تاریخ ۹۷/۰۴/۲۲ ساعت 17:22

نکات اجرایی مهندسی برق

برخی نکات اجرایی مهندسی برق ودستور العملهای اجرایی در تاسیسات برقی ساختمان در مورد تجهیزات برقی ساختمان و ضوابط نصب آنها کلیه تجهیزات برقی اعم از کلیدها ، پریزها، سیمها و……. بایستی از نوع استاندارد استفاده شوند. سیمهای مورد استفاده بایستی از نوع NYA یا NYAF وکا بلهای اصلی  از نوع NYY انتخاب شوند. کلیه […]


ادامه مطلب + ارسال شده در تاریخ ۹۷/۰۴/۲۲ ساعت 17:21

فهرست بهای تاسیسات برق

فهرست بهای تاسیسات برق در واقع فهرستی از بهای احجام مصالح و یا کارهای انجام شده توسط پیمانکار پروژه می باشد که محاسبه کل مبلغ فهرست بها از ضرب احجام مصالح و یا خدمات صورت گرفته در قیمت تعیین شده از طرف سازمان برنامه و بودجه در سال مربوطه بدست می آید. مبلغ هر آیتم […]


ادامه مطلب + ارسال شده در تاریخ ۹۷/۰۴/۲۲ ساعت 17:20