نکات اجرایی شهرسازی

نکات اجرایی شهرسازی شامل ضوابط پارکینگ ، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها ، استعلام طرح تفصیلی و نکات مهم در طراحی معماری و ضوابط شهرداری  :: فروش ساختمان و واحدهای مسکونی  :: نکاتی مهم جهت عقد قرارداد مشارکت در ساخت  :: استعلام طرح تفصیلی جدید تهران ۱۳۹۳  :: ضوابط شهرسازی و شهرداری – پارکینگ و […]


ادامه مطلب + ارسال شده در تاریخ ۹۷/۰۴/۲۲ ساعت 17:14